Към съдържанието

Условия за връщане на закупени стоки

Клиентът има право да се откаже от договора в рамките на 14-дневния срок от деня на доставяне на продукта.

Формуляр за връщане

Клиентът има право на отказ в 30-дневен срок, считано от датата на: 


1. сключване на договора – при договор за услуги; 

2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или:
а) когато Клиента е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната партида или част; 
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на първата стока. 

1.1 Връщането се изисква и се обработва чрез раздел „Моят профил” на www.argoshome.bg . Чрез попълване на формуляра за връщане на продукти, Клиентът може да избере продукти от една или повече поръчки едновременно (тези, които имат максимален срок от 30 дни)

1.2 Преди изтичане на крайния срок в който може да се упражни правото на отказ, Клиентът информира Aргос 2006 ЕООД за решението си да се откаже от договора. За тази цел, Клиентът може да избере един от следните варианти:

а) да използва образеца от формуляра за отказ, наличен на сайта на Аргоо 2006 ЕООД , в раздел „Връщане на продукт”;
б) да направи всякакво друго недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора
.
1.3 Клиент, който е уведомил Аргос 2006 ЕООД има отговорността да гарантира, че продуктите, които е посочил, са върнати или предадени на Аргос 2006 ЕООД или на лице, упълномощено от Аргос 2006 ЕООД да приеме продуктите (обикновено куриерската фирма, посочена във формуляра за връщане на www.argoshome.bg, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни от датата, на която той е уведомил Аргос 2006 ЕООД за решението си да се оттегли от договора. Чрез попълване на формуляра за връщане на продукти, Клиентът може да избере продукти от една или повече поръчки едновременно (тези, които имат максимален срок от 30 дена). Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от Клиента преди изтичането на периода от 30 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта

2. Клиентът на Аргос 2006 ЕООД няма право да върне закупените продукти или няма право да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

2.1. Ако искането за връщане е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 30-дневния срок, предвиден по силата на чл. 7.8.2, изчислена от следващия работен ден на изпълнения договор. Ако даден продукт се връща на основанията предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички документите и елементи,които го придружа

3. В случай, че Клиент се откаже от договора, Аргос 2006 ЕООД му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, включително, без неоправдано забавяне и във всеки случай, не по-късно от 30 дни от датата, на която са уведомени за решението на Клиента да се откаже от договора. Възстановяването се извършва по същия начин използван от Клиента при началната транзакция.